Annuitetslån

Annuitetslån betyr kort fortalt at du nedbetaler ditt lån med like store terminbeløp fra lånet startes til lånet avsluttes. Dette betyr at i begynnelsen vil rentandelen på lånet være høyest, mens i slutten på lånetiden vil det være motsatt. For deg som låntaker vil dette bety å forholde seg til stabile terminbeløp, uavhengig av rentesvingninger og andre faktorer. De aller fleste velger en slik nedbetalingsplan, nettopp fordi man har et stabilt terminbeløp å forholde seg til.

 

Beregning Annuitetslån