Arbeidskapital

Arbeidskapital er forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskaptialen defineres som en del av bedriftens driftskapital, og er ett populært mål for bedriftens likviditet. Arbeidskapitalen er kapital bedriften trenger for å finansiere den daglige driften inntil oppgjøret fra kundene er mottatt for varen/tjenesten. Gasselle bedrifter vil typisk oppleve utfordringer med dette. Økte inntekter, men også en betydelig økning i faste og variable kostnader i starten. En negativ arbeidskapital vil bety at bedriften har problemer med å betjene den kortsiktige gjelden. Tiltak som vil bedre arbeidskapitalen er emisjon, salg av anleggsmidler eller opptak av langsiktig gjeld. Andre tiltak er å jobbe med kredittiden hos kunder og leverandører. Øker man kredittiden hos leverandører eller reduserer kredittiden hos kunder, vil man overtid bedre arbeidskapitalen.

 

Beregning arbeidskapital

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo