Avkastningskrav - WACC

Avkastningskravet til totalkapitalen (WACC) er en veid faktor basert på forholdet mellom egenkapital og gjeld. Avkastningskravet brukes ofte til å diskontere fremtidig kontantstrøm, for å for eksempel finne nåverdien til fremtidig inntjening.

Avkastningskravet veier forholdet mellom egenkapital og gjeld mot henholdsvis renteprosent etter skatt og avkastningskravet investorene stiller til egenkaptalen

 

 Avkasningskrav (WACC)

 

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo