Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste er forskjellen mellom innkjøpspris og utsalgspris for en vare. Bruttofortjeneste er salgsinntekter minus varekostnaden som er relatert til den omsatte varen. Både inntekter og kostnader fratrekkes MVA. Bruttofortjeneste er ett bedriftsøkonomisk begrep, som illustrerer fortjenesten på varen når man ikke tar med alle faste kostnader. Faste kostnader kan eksempelvis være husleie, regnskapstjenester, avskrivninger eller finanskostnader.

I absoluttverdi er bruttofortjeneste lik avanse, i prosent regnes bruttofortjenesten i forhold til utsalgsprisen. Derfor vil bruttofortjenesten % alltid være lavere enn avanse i %

 

Beregning bruttofortjeneste %

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo