Dekningsgrad

Dekningsgraden kan både brukes på en enkelt vare, eller på hele eller deler av porteføljen. Dekningsgraden gir et uttrykk for hvor stor andel av inntektene som blir igjen etter at de variable kostnadene er trukket fra.

Dekningsbidrag vil si hvor mye penger du har til å dekke dine fastekostnader, finans - kostnader/inntekter + overskudd.

 

Beregning dekningsgrad

 

Beregning av dekningsbidrag er basert på at dersom salgsprisen på en eller flere varer er høyere enn de variable kostnadene som produktet påfører bedriften vil deg gi et bidrag til å dekke bedriftens fastekostnader. Noen som er elementært, da de alle fleste bedrifter har fastekostnader. Har man negativ eller for lav dekningsgrad vil bedriften ikke kunne klare å betjene de fastekostnadene.

Dekningsgraden kan måles i prosent av inntekten eller som et forholdstall.

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo