Driftsmargin

Driftsmargin er forholdet mellom driftsresultat og omsetning, vanligvis presentert i prosent.

Driftsmarginen til en bedrift gir en indikasjon på hvor lønnsom driften til bedriften er. Driftsmarginen forteller hvor mye bedriften sitter igjen med for hver krone som er omsatt før finanskostnader og skatt. En høy driftsmargin betyr at bedriften sitter igjen med en høy andel av omsetningen. En driftsmargin på eksempelvis 10%, betyr at for hver krone omsatt sitter bedriften igjen med 0,10kr til å dekke finanskostnader og skatt. Når man anvender driftsmargin til å vurdere et selskap, er det viktig å se på driftsmarginens utvikling over et lengere tidsperspektiv, og sammenligne dette med bedrifter i samme bransje. Driftsmarginen varierer fra bransje til bransje, og selskapenes størrelse er også av betydning. En stor bedrift med fokus på volum, vil kunne klare seg med en lavere driftsmargin enn ett selskap med lavere omsetning.

 

Beregning driftsmargin

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo