DuPont

DuPont modellen er en alternativ måte å beregne totalrentabiliteten på. Med DuPont modellen beregner man totalrentabiliteten ved hjelp av resultatgrad og kapitalens omløpshastighet.

 

Beregning DuPont

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo