DuPont

DuPont modellen er en alternativ måte å beregne totalrentabiliteten på. Med DuPont modellen beregner man totalrentabiliteten ved hjelp av resultatgrad og kapitalens omløpshastighet.

 

Beregning DuPont