Effektiv avkastning

Effektiv avkastning måler investors direkte avkastning på sin investering i verdipapir. Den tar utgangspunkt i siste års utbytte og primo kursen på verdipapiret.

 

Beregning effektiv avkastning