Effektiv avkastning

Effektiv avkastning måler investors direkte avkastning på sin investering i verdipapir. Den tar utgangspunkt i siste års utbytte og primo kursen på verdipapiret.

 

Beregning effektiv avkastning

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo