Egenkapitalandel

Egenkapitalandelen måler hvor stor andel av totalkapitalen egenkapitalen utgjør. Jo høyere egenkapitalandelen er, jo bedre er bedriftens soliditet. Den måler også hvor stor andel av bedriftens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Kredittinstitusjoner har ofte fokus på dette, i forbindelse med lån. Bedrifter med høy egenkapitalandel scorer ofte høyere på kredittverdigheten.

 

Beregning egenkapitalandel

Hvis egenkapitalen er under 100 000kr anses soliditeten uansett for å være svak.