Egenkapitalandel

Egenkapitalandelen måler hvor stor andel av totalkapitalen egenkapitalen utgjør. Jo høyere egenkapitalandelen er, jo bedre er bedriftens soliditet. Den måler også hvor stor andel av bedriftens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Kredittinstitusjoner har ofte fokus på dette, i forbindelse med lån. Bedrifter med høy egenkapitalandel scorer ofte høyere på kredittverdigheten.

 

Beregning egenkapitalandel

Hvis egenkapitalen er under 100 000kr anses soliditeten uansett for å være svak.

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo