Egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabiliteten er et uttrykk for hvor stor avkastning aksjonærene får på egenkapital de har tilført selskapet.

Egenkapitalrentabiliteten beregnes med grunnlag i bedriftens gjennomsnittlige egenkapital og resultat før ekstraordinære poster og skatt. Grunnen til at vi bruker gjennomsnittlig egenkapital og ikke bokført egenkapital ultimo er at ulik  egenkapital kan ha bidratt til resultatet som er oppnådd. Ved å bruke gjennomsnittlig egenkapital prøver vi å utjevne slike skjevheter. Egenkapitalrentabiliteten bør være minst lik den renten man kan oppnå i banken. Hvis man ikke oppnår dette, betyr det i praksis at man vil ha større avkastning på kapitalen ved å sette pengene i banken. 

 

Beregning egenkapitalrentabilitet

Gjennomsnittlig egenkapital = (egenkapital 1.1 + egenkapital 31.12)/2.

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo