Egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabiliteten er et uttrykk for hvor stor avkastning aksjonærene får på egenkapital de har tilført selskapet.

Egenkapitalrentabiliteten beregnes med grunnlag i bedriftens gjennomsnittlige egenkapital og resultat før ekstraordinære poster og skatt. Grunnen til at vi bruker gjennomsnittlig egenkapital og ikke bokført egenkapital ultimo er at ulik  egenkapital kan ha bidratt til resultatet som er oppnådd. Ved å bruke gjennomsnittlig egenkapital prøver vi å utjevne slike skjevheter. Egenkapitalrentabiliteten bør være minst lik den renten man kan oppnå i banken. Hvis man ikke oppnår dette, betyr det i praksis at man vil ha større avkastning på kapitalen ved å sette pengene i banken. 

 

Beregning egenkapitalrentabilitet

Gjennomsnittlig egenkapital = (egenkapital 1.1 + egenkapital 31.12)/2.