Enkel verdivurdering

Dette er en forenklet modell for verdivurdering av bedrifter. Denne verdivurderingen tar utgangspunkt i nåverdien til bedriftens fremtidige kontantstrøm til totalkapitalen. Det er viktig å merke seg at modellen ikke tar høyde for materielle og immaterielle verdier bedriften måtte ha.

Verdivurderingsmodellen beregner kontantstrømmen på denne måten:

 

 

Videre legges det inn en forventet utvikling av kontantstrømmen i prosent og avkastningskravet til totalkapitalen. Den kan beregnes her

 

 Verdivurdering