Enkel verdivurdering

Dette er en forenklet modell for verdivurdering av bedrifter. Denne verdivurderingen tar utgangspunkt i nåverdien til bedriftens fremtidige kontantstrøm til totalkapitalen. Det er viktig å merke seg at modellen ikke tar høyde for materielle og immaterielle verdier bedriften måtte ha.

Verdivurderingsmodellen beregner kontantstrømmen på denne måten:

 

 

Videre legges det inn en forventet utvikling av kontantstrømmen i prosent og avkastningskravet til totalkapitalen. Den kan beregnes her

 

 Verdivurdering

 

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo