Finansieringsgrad 1

Finansieringsgrad 1 måler hvor stor andel av anleggsmidlene som er finansiert med langsiktig gjeld. Finansieringsgrad 1 bør være mindre enn 1, på den måten vil den langsiktige gjelden være med på finansiere deler av omløpsmidlene. Er den over 1, betyr det at det også brukes kortsiktig gjeld og/eller egenkapital til å finansiere anleggsmidlene. Noe som er uheldig og vil redusere fleksibiliteten i forhold til den daglige driften.

 

Beregning finansieringsgrad 1

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo