Finansieringsgrad 2

Finansieringsgrad 2 måler hvor stor andel av omløpsmidlene som er finansiert med kortsiktig gjeld. Finansieringsgrad 2 bør være større enn 1, på den måten vil den kortsiktige gjelden i mindre grad være med på å finansiere omløpsmidlene. Dette bidrar til å bedre likviditeten til bedriften og gir en bedre fleksibilitet.

 

Beregning finansieringsgrad 2