Finansieringsgrad 2

Finansieringsgrad 2 måler hvor stor andel av omløpsmidlene som er finansiert med kortsiktig gjeld. Finansieringsgrad 2 bør være større enn 1, på den måten vil den kortsiktige gjelden i mindre grad være med på å finansiere omløpsmidlene. Dette bidrar til å bedre likviditeten til bedriften og gir en bedre fleksibilitet.

 

Beregning finansieringsgrad 2

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo