Fortjenestemargin

Fortjenestemargin er differansen mellom inntekter og kostnadene for å produsere de solgte produktene eller tjenestene.

Fortjenestemargin er ett styringsverktøy som hjelper bedriften med å måle fortjenesten. Lav fortjenestemargin indikerer at man har for lav fortjeneste på varene eller tjenestene, og man bør gjøre tiltak for å gjennopprette en sunnere fortjenestemargin. Typiske tiltak vil være å øke prisen eller redusere kostnadene. For bedrifter som leverer tjenester, er ofte de direkte/variable kostnadene lave. Så her vil ett typiskt tiltak være å øke volumet, gitt at man har kapasitet til dette uten å måtte øke de faste kostnadene nevneverdig.

 

Beregning fortjenestemargin