Fortjenestemargin

Fortjenestemargin er differansen mellom inntekter og kostnadene for å produsere de solgte produktene eller tjenestene.

Fortjenestemargin er ett styringsverktøy som hjelper bedriften med å måle fortjenesten. Lav fortjenestemargin indikerer at man har for lav fortjeneste på varene eller tjenestene, og man bør gjøre tiltak for å gjennopprette en sunnere fortjenestemargin. Typiske tiltak vil være å øke prisen eller redusere kostnadene. For bedrifter som leverer tjenester, er ofte de direkte/variable kostnadene lave. Så her vil ett typiskt tiltak være å øke volumet, gitt at man har kapasitet til dette uten å måtte øke de faste kostnadene nevneverdig.

 

Beregning fortjenestemargin

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo