Gjeldsgrad

Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital, og forteller hvor mange kroner det er i gjeld per krone egenkapital. En økende gjeldsgrad svekker soliditeten til bedriften

Gjeldsgraden måler i hvor stor grad bedriften er skikket til å håndtere tap, før det påvirker betjeningen av gjeldsforpliktelsene.

 

Beregning gjeldsgrad

Ved en høy gjeldsgrad vil den daglige driften måtte dekke store, faste utgifter til renter og avdrag. I nedgangstider vil det bli lite igjen til aksjonærene siden eksterne kreditorer alltid har prioritet. Videre vil aksjonærer kreve et vederlag for denne risikoen. Ofte i form av et høyt avkastningskrav.

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo