Gjeldsgrad

Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital, og forteller hvor mange kroner det er i gjeld per krone egenkapital. En økende gjeldsgrad svekker soliditeten til bedriften

Gjeldsgraden måler i hvor stor grad bedriften er skikket til å håndtere tap, før det påvirker betjeningen av gjeldsforpliktelsene.

 

Beregning gjeldsgrad

Ved en høy gjeldsgrad vil den daglige driften måtte dekke store, faste utgifter til renter og avdrag. I nedgangstider vil det bli lite igjen til aksjonærene siden eksterne kreditorer alltid har prioritet. Videre vil aksjonærer kreve et vederlag for denne risikoen. Ofte i form av et høyt avkastningskrav.