Kapitalens omløpshastighet

Kapitalens omløpshastighet er ett forholdstall som måler hvor mange ganger kaptialen til bedriften omsettes i løpet av et år. Den er ett vertøy for å måle bedriftens likviditet. Jo høyere omløpshastigheten er, jo bedre er bedriftens betalingsevne mot forpliktelsene sine.  Bedriften får inn forholdsmessig mer frisk kapital til å finansiere driften og andre forpliktelser

 

Beregning kapitalens omløpshastighet

Under 1 - Ikke tilfredsstillende
1            - Svak
2-3        - Tilfredsstillende
4            - God
Over 4   - Meget god