Kapitalens omløpshastighet

Kapitalens omløpshastighet er ett forholdstall som måler hvor mange ganger kaptialen til bedriften omsettes i løpet av et år. Den er ett vertøy for å måle bedriftens likviditet. Jo høyere omløpshastigheten er, jo bedre er bedriftens betalingsevne mot forpliktelsene sine.  Bedriften får inn forholdsmessig mer frisk kapital til å finansiere driften og andre forpliktelser

 

Beregning kapitalens omløpshastighet

Under 1 - Ikke tilfredsstillende
1            - Svak
2-3        - Tilfredsstillende
4            - God
Over 4   - Meget god  

 

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo