Kontantstrøm

Kontantstrøm viser forskjellen mellom bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift i løpet av en regnskapsperiode. Måling av kontantstrøm kan benyttes til å bestemme avkastningen på / verdien av et prosjekt, å beregne en bedrifts likviditetsposisjon, og som et alternativt mål på en bedrifts profitt. Selv om det ofte er det, så trenger det ikke å være noen sammenheng mellom bedriftens resultat og kontantstrøm. Som ett eksempel på dette kan vi bruke en bedrift som har langsiktige investeringer i aksjer. Aksjene har en god verdiøkning uten at disse realiseres, noe som gir ett positivt resultat i perioden. Men den har også fastekostnader som skal betjenes. Dette gjøre at man i samme periode vil oppleve en negativ kontantstrøm

Nedenfor finner du en enkel oppstilling for kontatstrømmen

 

Beregning kontantstrøm