Kontantstrøm

Kontantstrøm viser forskjellen mellom bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift i løpet av en regnskapsperiode. Måling av kontantstrøm kan benyttes til å bestemme avkastningen på / verdien av et prosjekt, å beregne en bedrifts likviditetsposisjon, og som et alternativt mål på en bedrifts profitt. Selv om det ofte er det, så trenger det ikke å være noen sammenheng mellom bedriftens resultat og kontantstrøm. Som ett eksempel på dette kan vi bruke en bedrift som har langsiktige investeringer i aksjer. Aksjene har en god verdiøkning uten at disse realiseres, noe som gir ett positivt resultat i perioden. Men den har også fastekostnader som skal betjenes. Dette gjøre at man i samme periode vil oppleve en negativ kontantstrøm

Nedenfor finner du en enkel oppstilling for kontatstrømmen

 

Beregning kontantstrøm

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo