Kredittid kunder

Kredittid kunder viser antall dager kreditt til bedriftens kunder. Bør være så lavt som mulig, da den er med på å påvirke bedriftens likviditet og arbeidskapital. En bør prøve å oppnå kortere kredittid for kundene, enn man har kredittid hos leverandørene

 

Beregning kredittid kunder