Kredittid kunder

Kredittid kunder viser antall dager kreditt til bedriftens kunder. Bør være så lavt som mulig, da den er med på å påvirke bedriftens likviditet og arbeidskapital. En bør prøve å oppnå kortere kredittid for kundene, enn man har kredittid hos leverandørene

 

Beregning kredittid kunder

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo