Kredittid leverandører

Kredittid vareleverandører viser antall dager kreditt hos leverandørene. Bør være så høyt som mulig, da den er med på å påvirke bedriftens likviditet og arbeidskapital. En bør prøve å oppnå lengere kredittid hos leverandørene, enn man gir kredittid til kundene

 

Beregning kredittid leverandør