Kredittid leverandører

Kredittid vareleverandører viser antall dager kreditt hos leverandørene. Bør være så høyt som mulig, da den er med på å påvirke bedriftens likviditet og arbeidskapital. En bør prøve å oppnå lengere kredittid hos leverandørene, enn man gir kredittid til kundene

 

Beregning kredittid leverandør

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo