Kurs/fortjeneste (PE)

P/E viser forholdet mellom bedriftens markedsverdi og resultatet. P/E kommer fra det engelske uttrykket price/earnings, som oversatt til norsk blir kurs/fortjeneste. P/E er et verktøy som gir en indikasjon på ett selskaps markedsverdi i forhold til fortjenesten. Den viser avkastningen på investert kapital for aksjonærer. Aksjeinvestorer bruker ofte denne til å bedømme om en aksje er høyt eller lavt priset.

 

Beregning P/E

0-13    – Aksjen er underpriset, eller man antar nedgang i inntektene
14-20  – For de fleste bedrifter fornuftig prising
21-28  – Aksjen er overpriset, eller inntektene har vokst siden siste resultatpublisering
28+     – Aksjer med svært høy P/E har enten en svært lovende fremtid med sterk inntekstvekst, eller en boble har dratt prisen opp

P/E vil ikke på egenhånd indikere om forutsatt futurisk økning kan forsvare den høye markedsverdien, eller motsatt. Da bør man supplementer med grundige analyser av regnskap, i tillegg til å sammenligne P/E til bedrifter i samme bransje. P/E kan variere i stor grad mellom bransjer.