Kurs/fortjeneste (PE)

P/E viser forholdet mellom bedriftens markedsverdi og resultatet. P/E kommer fra det engelske uttrykket price/earnings, som oversatt til norsk blir kurs/fortjeneste. P/E er et verktøy som gir en indikasjon på ett selskaps markedsverdi i forhold til fortjenesten. Den viser avkastningen på investert kapital for aksjonærer. Aksjeinvestorer bruker ofte denne til å bedømme om en aksje er høyt eller lavt priset.

 

Beregning P/E

0-13    – Aksjen er underpriset, eller man antar nedgang i inntektene
14-20  – For de fleste bedrifter fornuftig prising
21-28  – Aksjen er overpriset, eller inntektene har vokst siden siste resultatpublisering
28+     – Aksjer med svært høy P/E har enten en svært lovende fremtid med sterk inntekstvekst, eller en boble har dratt prisen opp

P/E vil ikke på egenhånd indikere om forutsatt futurisk økning kan forsvare den høye markedsverdien, eller motsatt. Da bør man supplementer med grundige analyser av regnskap, i tillegg til å sammenligne P/E til bedrifter i samme bransje. P/E kan variere i stor grad mellom bransjer.

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo