Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 er ett forholdstall mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Jo høyere forholdstallet er jo bedre er bedriftens betalingsevne. Omløpsmidlene er de mest likvide midlene til bedriften. Eksempler på midler som er definert som omløpsmidler er; varelager, fordringer, investeringer og kontantbeholdning. Jo større denne er i forhold til den kortsiktige gjelden, dess enklere er det forbedriften å betjene den kortsiktige gjelden etter hvert som den forfaller. Generelt sett blir det sagt at likviditetsgrad 1 bør være større enn 2, og at den hvertfall skal være større enn 1. Hvis ikke, vil bedriften oppleve vanskeligheter med å betjene den kortsiktige gjelden.

 

Beregning likviditetsgrad 1

Bruk likviditetsgrad 2 hvis du ønsker å ekskludere varelager, som er det minst likvide omløpsmidlet

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo