Omløpshastighet kunder

Omløpshastigheten til kunder er gjennomsnittlig kundefordring i forhold til salget. Den viser hvor mange ganger kundefordringene blir omsatt i løpet av året/perioden. Ønsker man å bedre arbeidskapitalen bør omløpshastigheten til kunder være så høy som mulig. Det vil normalt reflektere en lav kredittid hos kundene.

 

Beregning omløpshastighet kunder

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo