Omløpshastighet kunder

Omløpshastigheten til kunder er gjennomsnittlig kundefordring i forhold til salget. Den viser hvor mange ganger kundefordringene blir omsatt i løpet av året/perioden. Ønsker man å bedre arbeidskapitalen bør omløpshastigheten til kunder være så høy som mulig. Det vil normalt reflektere en lav kredittid hos kundene.

 

Beregning omløpshastighet kunder