Omløpshastighet leverandører

Omløpshastigheten til leverandører er gjennomsnittlig leverandørgjeld i forhold til varekjøpet. Den viser hvor mange ganger leverandørgjelden blir omsatt i løpet av året/perioden. Jobber man med å bedre arbeidskapitalen bør omløpshastigheten til leverandører være så lav som mulig. Det vil normalt reflektere at man har en lang kredittid hos leverandørene.

 

Beregning omløpshastighet leverandør