Omløpshastighet leverandører

Omløpshastigheten til leverandører er gjennomsnittlig leverandørgjeld i forhold til varekjøpet. Den viser hvor mange ganger leverandørgjelden blir omsatt i løpet av året/perioden. Jobber man med å bedre arbeidskapitalen bør omløpshastigheten til leverandører være så lav som mulig. Det vil normalt reflektere at man har en lang kredittid hos leverandørene.

 

Beregning omløpshastighet leverandør

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo