Prosent

Prosent betyr per hundre og er representert ved tegnet %. 1% er derfor det samme 1/100. Prosent brukes ofte i sammenheng med økning eller reduksjon av ett beløp. For eksempel kan man si at en aksjekurs har steget med 10%, fra 100kr til 110kr. Pass på forskjellen på prosent og prosentpoeng. Prosentpoeng brukes på forskjellen mellom to prosentverdier. Man kan si at renteprosenten økte med 0,5 prosentpoeng, fra 3% til 3,5%. Skulle man forklart endringen i prosent måtte man sagt at renteprosenten økte med 16,67 prosent

 

Hvordan regne prosent

 

Hvordan regne prosentvis endring

For å beregne den prosentvise endringen mellom to verdier må man først regne ut endringen mellom verdiene. Det gjør man ved å ta den nye verdien og trekke fra utgangsverdien. Videre deler man endringen på utgangsverdien og multipliserer dette med 100. Eksempel: En vare øker prisen fra 100kr til 120kr. Endringen er 20kr, deler man dette på utgangsverdien på 100kr får man 0,2. Multipliserer man dette igjen med 100, får man at endringen er på 20 prosent.

Y = Ny verdi
Z = Utgangsverdi

Prosentvis endring

 

 

 

Hvordan øke en verdi prosentvis

 

Z = Verdi
Y = Prosent

Prosentvis økning

 

 

 

Hvordan redusere en verdi prosentvis

 

Z = Verdi
Y = Prosent

Prosentvis reduksjon

 

 

 

Hvordan regne prosentvis andel

 

Prosentvis andel

 

 

 

 

Prosentkalkulator

 

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo