Rentedekningsgrad

Rentedekningsgraden er et verktøy for å måle både soliditet og rentabilitet. Rentedekningsgraden indikerer i hvor stor grad bedriften klarer å betjene rentekostnadene. Den gir også en indikasjon på bedriftens evne til å påta seg tyngre gjeldsforpliktelser. Dess bedre rentedekningsgrad, desto bedre anledning har bedriften til å øke gjelden og dermed også handle med det. Rentedekningsgraden bør minst være i området 2 - 3 for at bedriften skal ha anledning til å på ta seg større finanskostnader

 

Beregning rentedekningsgrad

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo