Rentedekningsgrad

Rentedekningsgraden er et verktøy for å måle både soliditet og rentabilitet. Rentedekningsgraden indikerer i hvor stor grad bedriften klarer å betjene rentekostnadene. Den gir også en indikasjon på bedriftens evne til å påta seg tyngre gjeldsforpliktelser. Dess bedre rentedekningsgrad, desto bedre anledning har bedriften til å øke gjelden og dermed også handle med det. Rentedekningsgraden bør minst være i området 2 - 3 for at bedriften skal ha anledning til å på ta seg større finanskostnader

 

Beregning rentedekningsgrad