Resultatgrad

Resultatgrad viser hvor stor andel av inntektene bedriften har til å forrente totalkapitalen. Med dette menes; hvor mye som er igjen til å dekke rentekostander of forventet avkastning til aksjonærer. Driftsresultat er resultatet før finansposter og ekstraordinære poster.

 

Beregning resultatgrad

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo