Resultatgrad

Resultatgrad viser hvor stor andel av inntektene bedriften har til å forrente totalkapitalen. Med dette menes; hvor mye som er igjen til å dekke rentekostander of forventet avkastning til aksjonærer. Driftsresultat er resultatet før finansposter og ekstraordinære poster.

 

Beregning resultatgrad