Totalkapitalrentabilitet

Totalkapitalrentabilitet, også kalt totalrentabilitet, er et verktøy for å beregne bedriftens lønnsomhet. Den beregner bedriftens avkastning på totalkapitalen. Den viser avkastningen på investert kapital, eller med andre ord avkastningen på gjeld og egenkapital. 

Totalkapitalrentabiliteten fremvises som ett prosenttall. Kravet til avkastninger varierer fra bedrift til bedrift, og bransje til bransje. Det er normalt å sammenligne med andre bedrifter i samme bransje og resultater fra tidligere år. Ett minimumskrav er ofte at den skal være bedre enn renten bankene opererer med. Har man lavere totalkapitalrentabilitet enn dette, kan man oppleve utfordringer med å betjene gjelden og aksjonærene vil ha en lavere avkastning på investert kapital enn om de hadde plassert det i banken. Totalkapitalrentabiliteten må også betraktes i forhold til markedet. En vil oppleve oppganger og nedganger, så det er vikitg å holde hodet kaldt. Og heller fokusere på utviklingstrender.

 

Beregning totalkapitalrentabilitet

Siden totalrentabiliteten sier noe om hvordan avkastningen på kapitalen bedriften har, er det normalt å se tallet i forhold til andre investeringsalternativer. Dette kan være investeringer i andre prosjekter eller en sammenligning med renten man får i bank. En må også se det i forhold til risiko.

En annen metode for å regne ut totalrentabiliteten er ved bruk av DuPont modellen