Utdelingsforhold

Utdelingsforhold er en indikator på hvor stor andel av årsresultatet som utdeles i utbytte til aksjonærene. Jo høyere utdelingsforholdet er, jo mer interresant er det for investorer å investere i bedriften. For en investor hjelper det lite om bedriften opererer med gode resultater og høy fortjenestemargin hvis det ikke utbetales utbytte. 

 

Beregning utdelingsforhold

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo