Utdelingsforhold

Utdelingsforhold er en indikator på hvor stor andel av årsresultatet som utdeles i utbytte til aksjonærene. Jo høyere utdelingsforholdet er, jo mer interresant er det for investorer å investere i bedriften. For en investor hjelper det lite om bedriften opererer med gode resultater og høy fortjenestemargin hvis det ikke utbetales utbytte. 

 

Beregning utdelingsforhold