Varelager

For å beregne varelageret trenger man i all enkelhet kun å kjenne tre faktorer. Man må vite den inngående saldoen på varelageret, for den perioden man skal beregne. I tillegg må man kjenne til varekjøpet og varesalget for perioden. Det er viktig å huske på at man ikke skal ha med MVA når man beregner verdien av ett varelager. Differansen mellom varekjøp og varesalg omtales ofte som netto vareforbruk

 

Beregning varelager

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo