Varelager

For å beregne varelageret trenger man i all enkelhet kun å kjenne tre faktorer. Man må vite den inngående saldoen på varelageret, for den perioden man skal beregne. I tillegg må man kjenne til varekjøpet og varesalget for perioden. Det er viktig å huske på at man ikke skal ha med MVA når man beregner verdien av ett varelager. Differansen mellom varekjøp og varesalg omtales ofte som netto vareforbruk

 

Beregning varelager