Feriepenger

Hvem får feriepenger

Hvem loven omfatter: Enhver person som utfører arbeid i en annnens tjeneste, definert som arbeidstaker. Frilansere, konsulenter og selvstendinge oppdragsgivere har ikke krav på feriepenger.

 

Hva beregnes feriepenger av

Feriepenger beregnes på utbetalt lønn fra foregående år. Bil, kost og andre typer -godtgjørelser inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Heller ikke feriepenger utbetalt i opptjeningsåret

 

Hvor lang er ferietiden

Vanlig ferietid er 25 arbeidsdager. Arbeidstakere over 60år gir 6 ekstra feriedager. Man har rett til 18 dager ferie i hovedferieperioden. Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. Ansettelser før den 30. september gir rett til full ferietid. (gitt at det ikke er tatt ut hos tidligere arbeidsgiver). For ansettelser etter den 30.september har man rett til 6 feriedager. 

 

Hva skjer med ferietiden ved oppsigelse

Ved en eventuell oppsigelse før den 15. august, har arbeidstaker rett til å ta ut ferie i oppsigelsestiden.

 

Kan man overføre ferie til neste år

Hvis arbeidsgiver tillater det, er det lov til å overføre opptil 12 feriedager til året etter

 

Hvordan beregner man feriepenger

Feriepenger beregnes med 10,2% av feriepengegrunnlaget. For personer over 60år legges det til 2,3 prosentpoeng på feriepengesatsen. Feriepenger utbetalt i utbetalingsåret er skattefrie. Feriepenger utbetales vanligvis i juni, noen arbeidsgivere har utbetaling i juli. En eventuell utbetaling av feriepenger i opptjeningsåret utløser beskattning av feriepengene.

 

 

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo