OTP

Hva er OTP

OTP er forkortelse for Obligatorisk tjenestepensjon. OTP er en pensjonsordning som betales av arbeidsgiver.

 

Hvem får OTP

Loven om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006 og innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha OTP avtale for sine ansatte. Loven gjelder ikke arbeidsgivere som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte. Følgende krav gjelder for at arbeidsgiver skal ha en OTP avtale:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

 

Hvordan beregnes OTP

OTP beregnes på lønn mellom 1G og 12G, ekslusiv godtgjørelser og naturytelser. Ansatte med lønn under 1G har derfor ikke krav på OTP.

 

Minste kravet er at man sparer 2% av lønnen. 

 

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo