Boliglån

De aller fleste huslån er  annuitetslån. Annuitetslån betyr kort fortalt at du nedbetaler ditt lån med like store terminbeløp fra lånet startes til lånet avsluttes. Dette betyr at i begynnelsen vil rentandelen på lånet være høyest, mens i slutten på lånetiden vil det være motsatt. For deg som låntaker vil dette bety å forholde seg til stabile terminbeløp, uavhengig av rentesvingninger og andre faktorer. De aller fleste velger en slik nedbetalingsplan, nettopp fordi man har et stabilt terminbeløp å forholde seg til.

 

Beregning Huslån

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo