Eiendomsskatt

I Norge er eiendomsskatten en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke høyere enn 7 promille

Siden eiendomsskatten bare treffer de som eier en eller flere eiendommer vil den, med noen unntak, kun gjelde de rikeste segmentene av samfunnet, ikke de fattigste. Skatten er derfor brukt som et verktøy for å motvirke økonomiske forskjeller. Ulempen med dette er at effekten ofte er økte boligpriser og utleiepriser, som treffer alle segmenter av samfunnet. Eiendomsskatt kan derfor virke mot sin hensikt når det kommer til å utjevne økonomiske forskjeller

 

Beregning eiendomsskatt 

 

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo