Lønn eller utbytte 2017

 

Generell misoppfatning blant gründere

 

Veldig mange gründere og bedriftseiere tror at det lønner seg å utbytte fremfor lønn i sitt eget selskap. De har lest eller hørt at det kun er 29,8% (for 2017) skatt på utbytte, mens man som lønnsmottaker må både betale skatt og arbeidsgiveravgift på 14,1%.

Sannheten er at i de fleste tilfeller lønner deg seg å være lønnsmottaker i eget selskap. Det mange glemmer er at man har allerede betalt selskapsskatt av utbytte før man tar det ut. Det vil si at man først beskattes 24% i selskapet og så 29,8% privat. Total skattesats blir da 46,6%. Hvis man for enkelhetsskyld isolerer ut feriepenger og OTP (som er frivillig hvis man er eneste ansatte i eget selskap) : Gitt man har personskatt på 32%, da vil den totale satsen for skatt og avgift bli 42,2% som lønnsmottaker. Man sparer med andre ord 4,4 prosentpoeng ved å velge lønn fremfor utbytte. Nedenfor er et eksempel som illustrerer dette, hvor man har en inntekt på 100 000kr i selskapet som man ønsker å ta ut. Ønsker du å beregne hvordan situasjonen er for deg kan du bruke vår kalkulator i bunnen av denne artikkelen.

 

Eksempel - Lønn eller utbytte 2017

 

Lønn eller utbytte

 

 

 

Beregning lønn eller utbytte:

Usikker på skattesatsen din? Bruk Personskattkalkulatoren vår

 

Modellen er laget etter beste evne, men kan inneholde feil.