Personskatt

Denne skattekalkulatoren en laget for å beregne personlig skatt for vanlige lønnstakere i 2015. Det er en forenklet modell, så den vil ikke passe for alle. 

 

Følgende skattesatser er gjeldende for 2015:

 

 Prosentsats minstefradag - lønn  43,0%
 Maks minstefradrag - lønn 89 050kr 
Formueskatt stat & kommune %  0,85% 
Formueskatt fribeløp  1 200 000kr 
Personfradrag  50 400kr 
Toppskatt trinn 1 %  0,0% 
Toppskatt trinn 1 beløp  550 550kr 
Toppskatt trinn 2 %  9,0% 
Toppskatt trinn 2 beløp  885 600kr 
Toppskatt trinn 3 %  12,0% 
Trygdeavgift - lønn  8,2% 
BSU sats  20% 

 

Skattekalkulator 2015

 

Modellen er laget etter beste evne, men kan inneholde feil.

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo