Personskatt

Denne skattekalkulatoren en laget for å beregne personlig skatt for vanlige lønnstakere i 2015. Det er en forenklet modell, så den vil ikke passe for alle. 

 

Følgende skattesatser er gjeldende for 2015:

 

 Prosentsats minstefradag - lønn  43,0%
 Maks minstefradrag - lønn 89 050kr 
Formueskatt stat & kommune %  0,85% 
Formueskatt fribeløp  1 200 000kr 
Personfradrag  50 400kr 
Toppskatt trinn 1 %  0,0% 
Toppskatt trinn 1 beløp  550 550kr 
Toppskatt trinn 2 %  9,0% 
Toppskatt trinn 2 beløp  885 600kr 
Toppskatt trinn 3 %  12,0% 
Trygdeavgift - lønn  8,2% 
BSU sats  20% 

 

Skattekalkulator 2015

 

Modellen er laget etter beste evne, men kan inneholde feil.