Personskatt 2016

Denne skattekalkulatoren en laget for å beregne personlig skatt for vanlige lønnstakere i 2016. Det er en forenklet modell, så den vil ikke passe for alle. 

 

Følgende skattesatser er gjeldende for 2016:

 

 Prosentsats minstefradag - lønn  44,0%
 Maks minstefradrag - lønn 91 450kr 
Formueskatt stat & kommune %  0,85% 
Formueskatt fribeløp  1 400 000kr 
Personfradrag  51 750kr 
Skatt alminnelig inntekt  25% 
Trinnskatt 1 %  0,44% 
Trinnskatt 1 beløp  159 800kr 
Trinnskatt 2 %  1,7% 
Trinnskatt 2 beløp  224 900kr 
Trinnskatt 3 %  10,7% 
Trinnskatt 3 beløp  565 400kr 
Trinnskatt 4 %  13,7% 
Trinnskatt 4 beløp  909 500 
Trygdeavgift - lønn  8,2% 
BSU sats  20% 

 

Skattekalkulator 2016

 

Modellen er laget etter beste evne, men kan inneholde feil.

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo