Personskatt 2016

Denne skattekalkulatoren en laget for å beregne personlig skatt for vanlige lønnstakere i 2016. Det er en forenklet modell, så den vil ikke passe for alle. 

 

Følgende skattesatser er gjeldende for 2016:

 

 Prosentsats minstefradag - lønn  44,0%
 Maks minstefradrag - lønn 91 450kr 
Formueskatt stat & kommune %  0,85% 
Formueskatt fribeløp  1 400 000kr 
Personfradrag  51 750kr 
Skatt alminnelig inntekt  25% 
Trinnskatt 1 %  0,44% 
Trinnskatt 1 beløp  159 800kr 
Trinnskatt 2 %  1,7% 
Trinnskatt 2 beløp  224 900kr 
Trinnskatt 3 %  10,7% 
Trinnskatt 3 beløp  565 400kr 
Trinnskatt 4 %  13,7% 
Trinnskatt 4 beløp  909 500 
Trygdeavgift - lønn  8,2% 
BSU sats  20% 

 

Skattekalkulator 2016

 

Modellen er laget etter beste evne, men kan inneholde feil.