Personskatt 2017

Denne skattekalkulatoren en laget for å beregne personlig skatt for vanlige lønnstakere i 2017. Det er en forenklet modell, så den vil ikke passe for alle. 

 

Følgende skattesatser er gjeldende for 2017:

 

Prosentsats minstefradag - lønn  44,0%
Maks minstefradrag - lønn 94 750kr 
Formueskatt stat & kommune %  0,85% 
Formueskatt fribeløp  1 480 000kr 
Personfradrag  53 150kr 
Skatt alminnelig inntekt  24% 
Trinnskatt 1 %  0,93% 
Trinnskatt 1 beløp  164 100kr 
Trinnskatt 2 %  2,41% 
Trinnskatt 2 beløp  230 950kr 
Trinnskatt 3 %  11,52% 
Trinnskatt 3 beløp  580 650kr 
Trinnskatt 4 %  14,52% 
Trinnskatt 4 beløp  934 050 
Trygdeavgift - lønn  8,2% 
BSU sats  20% 

 

Skattekalkulator 2017

 

Modellen er laget etter beste evne, men kan inneholde feil.

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo