Personskatt 2017

Denne skattekalkulatoren en laget for å beregne personlig skatt for vanlige lønnstakere i 2017. Det er en forenklet modell, så den vil ikke passe for alle. 

 

Følgende skattesatser er gjeldende for 2017:

 

Prosentsats minstefradag - lønn  44,0%
Maks minstefradrag - lønn 94 750kr 
Formueskatt stat & kommune %  0,85% 
Formueskatt fribeløp  1 480 000kr 
Personfradrag  53 150kr 
Skatt alminnelig inntekt  24% 
Trinnskatt 1 %  0,93% 
Trinnskatt 1 beløp  164 100kr 
Trinnskatt 2 %  2,41% 
Trinnskatt 2 beløp  230 950kr 
Trinnskatt 3 %  11,52% 
Trinnskatt 3 beløp  580 650kr 
Trinnskatt 4 %  14,52% 
Trinnskatt 4 beløp  934 050 
Trygdeavgift - lønn  8,2% 
BSU sats  20% 

 

Skattekalkulator 2017

 

Modellen er laget etter beste evne, men kan inneholde feil.