Skatt på firmabil

For bruk av bil som eies eller leases av bedriften må den ansatte skatte av fordelen. Fordelen blir som oftest lagt til som lønnsinntekt.

 

For inntektsåret 2016 gjelder følgende regler:

  • Man blir skattlagt for 30% av bilens listepris på til og med 293 200kr
  • Fra 293 200kr og opp til bilens listepris blir man skattlagt med 20%
  • For biler som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret beregnes fordelen med 75% av bilens listepris
  • Har man yrkeskjøring som overstiger 40 000km per år, beregnes fordelen med 75% av bilens listepris
  • Har man både yrkeskjøring over 40 000km og bilen er eldre enn 3 år, beregnes fordelen med 56,25% av bilens listepris

 

Trenger du beregningen i forbindelse med likningen for 2015 må du bruke Skatt på firmabil 2015

 

Beregn skatt på firmabil

Trenger du hjelp

RegnskapOslo.no kan tilby deg det meste av tjenester inne økonomi og regnskap. 

VerdivurderingSelskap.no produserer enkle verdivurderinger for selskap til en gunstig pris

OsloRevisor hjelper deg med å komme i kontakt med de beste revisorene i Oslo